Rabu, 04 Juli 2012

Swarane kewan ten Boso Jowo/ Suara hewan di dalam bahasa Jawa/ sound from animal in javanese FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE


Swarane kewan ten Boso Jowo/ Suara hewan di dalam bahasa Jawa/ sound from animal in javanese

(Sumber/ source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)


Voice from animal
(ENGLISH)
Suarane Hewan
(INDONESIAN)
Swarane kewan
(Javanese)
Suarane/ Voice/ suara
Dog
Anjing
asu
Njeguk, mbaung
Hen
Ayam betina
babon
Petok-petok
Goose
angsa
banyak
Pating krengah
Small house lizard
Cicak
cecak
Ngecek
Pigeon
Merpati
dara
Mbekur
Mole cricket
Gangsir
gangsir
Ngenthir
Elephant
Gajah
gajah
Ngempret
Wild quail
Gemak
gemak
Melung
Roster
Ayam jantan
jago
Kluruk
Various bird
Burung jalak
jalak
Ngoceh
Horse
Kuda
jaran
Mbengingeh
Horse
Kuda
jaran
Mbeker
Cricket
Jangkrik
jangkrik
Ngerik
Carabao
Kerbau
kebo
Ngowek
Monkey
Kera
kethek
Mere
Small antelope
Kijang
kidang
Mbekiki
Frog
Kodok
kodhok
Ngorek
Bumblebee
kumbang
Kombang
Mbrengengeng
Cat
Kucing
kucing
Ngeong
Bulbul bird
Burung kutilang
kuthilang
Ngoceh
Child chiken
Anak ayam
kuthuk
Kiyik-kiyik
Small turtledove
Perkutut
Kutut
Manggung
Tiger
Harimau
macan
Mbaung
Tiger
Harimau
macan
Nggero
Various of bird
Burung jalak
menco
Ngoceh
Small antelope
kijang
menjangan
Mbekik
Peacock
Merak
merak
nyengungong
Chiken
Ayam
pitik
Petok-petok
Cow
Sapi
sapi
Mbengah
Snake
Ular
Ulo
Ngakak
Goat
kambing
wedhus
Ngembek

(Gambar pithik Jago ten Dusun Berbo, Kecamatan Sambit, Ponorogo/ ayam Jago di Dusun Berbo, Kecamatan Sambit, Ponorogo/ Roster in Hamlet Berbo, Sambit District, Ponorogo)