Rabu, 04 Juli 2012

Tembung kawi ten Boso Jowo/ kata Kawi di dalam bahasa Jawa/ Word “Kawi” in Javanese FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE


Tembung kawi ten Boso Jowo/ kata Kawi di dalam bahasa Jawa/ Word “Kawi” in Javanese

(Sumber/ source: Abikusno. 1988. Pepak Basa Jawa. Surabaya: Express.)

Tembung Kawi
Tembung basa Jawa
A

Agni
Geni
Agra
Pucuk
Aji
Ratu
Akasa
Awang-awang
Amba
aKu
Andaka
Bantheng
Angga
Awak
Anggung
Tansah
Angkara
Loba
Ardi
Gunung
Arga
Gunung
Aris
alon
Arsa
Arep
Asthi
Gajah
Astha
Wolu
Atma
Anak
Atmaja
Anak
Away
Aja
B

Bantala
Lemah
Basuki
Slamet
Birawa
Gagah
Brama
Geni
bramantya
Nesu
Brastha
Rusak
C

Cakra
Rodha
Candra
Rembulan
Caraka
Kongkongan
Catur
Papat
Cipta
pikir
Citra
Gambaran
D

Dadu
Abang
Dahana
Geni
Danawa
Buta
Dasa
Sepuluh
Datan
Ora
Dipangga
Gajah
Dirgantara
Awang-awang
ditya
Buta
diyu
Buta
dhingin
Dhisik
driya
Ati
duk
Nalika
duksina
Kidul
ndulu
Ndeleng
duta
Kongkongan
dwi
Loro
dwija
Guru
duhkita
Susah
E

eka
Siji
enu
Dalan
erawati
Bledheg
ernawa
Laut
esa
Siji
esthi
Karep
G

gahana
Jurang
gapura
Lawang agung
gata
laku
gegana
Awang-awang
giri
Gunung
gita
Kembang
gung
Gedhe
Guntur
Judrug
guruh
Bledheg
gya
Enggal
H

hamba
Batur
harsa
Seneng
hasta
Tangan
haywa
Aja
himawan
Gunung
hyang
Dewa
I

iba
Gajah
Ima
Mega
imalaya
Gunung
ina
Asor
indriya
Karep
ingsun
Aku
J

jala
Banyu
jaladara
Mendhung
jaladri
Segara
jalanidhi
Segara
jalu
Lanang
janma
Manungsa
jaya
menang
jenar
Kuning
K

kaga
Manuk
kadya
Kaya
kalbu
Ati
kalpika
Ali-ali
kalyana
Linuwih
kanan
Tengen
kapti
Karep
kapiyarsa
Keprungu
kardi
Gawe
karta
Aman
kartika
Lintang
karya
Gawe
kayun
Karep
kencana
Emas
kering
kiwa
kintaka
Laying
kisma
Lemah
kresna
Ireng
kukila
Manuk
kuncara
Misuwur
kuwuma
Kemba ng
kuwawa
Kuwat
L

labda
Pinter
lampus
Mati
langking
Ireng
lastri
Bengi
laya
Enggon
lena
Mati
lir
Kaya
Joh jinawi
Subur banget
loka
Jagad
ludira
Getih
luhur
Dhuwur
lumaksana
Mlaku
M

madya
Tengah
makarya
Nyambut gawe
mameh
Golek
Mami
Aku
manggala
Panggedhe
manjing
Mlebu
marga
Dalan
margana
Panah
marta
Sabar
maruta
Angin
mijil
Metu
mina
Iwak
mitra
Kanca
miyarsa
Krungu
mudha
Enom
mulat
Weruh
muroni
Ngendemi
musna
Ilang
N

nala
Ati
nalendra
Prabu
narmada
Kali
narya
Ratu
nata
Ratu
nawala
Layang
nendra
Turu
netra
Mripat
nulad
niru
nuswa
Pulo
O

Obar-abir
Kilat
orem
Sesambat
P

pabaratan
paperangan
pada
Sikil
pambayun
Pambarep
pamulu
Praen
panca
Lima
pancakarya
Perang
palagan
Paperangan
palastra
Mati
palupi
Tuladha
panti
Omah
pangaksama
Pangapura
pangastuti
Sembah
pangupajiwa
Panguripan
paramarta
Luhur
patra
Gedhong
pawiyatan
Sekolah
payudra
Susu
pindha
Kaya
pita
Kuning
pradangga
Gamelan
praja
Negara
pralaya
Mati, rusak
pramuka
Panggedhe
prapta
Teka
pratala
Lemah
pratiwi
Bumi
prawira
Kendel
priya
Lanang
priyangga
Dhewe
purna
Ganep
purwa
Wiwitan
puspita
Kembang
R

radyan
Raden
rahayu
Slamet
raga
Awak
ratri
Bengi
rawi
Srengenge
rekta
Abang
rena
Ibu
ripta
Ngarang
roga
Lara
Rukmi
Emas
S

Saeka praya
Rukun
sah
Pisah
Sakti
Digdaya
samirana
Angin
samodra
Segara
samya
Padha
sana
Panggonan
sanggraha
Cawisan
sardula
Macan
sarira
Badan
sarpa
Ula
sasana
Papan
sasmata
Tandha
sastra
Tulis
sata
satus
sato
Kewan
sayekti
Temenan
seta
Putih
sigra
Gelis
sila
Patrap
sinudarsana
Ditiru
sira
Kowe
sirna
Ilang
siswa
Murid
siwi
Anak
sotya
Inten
song
Payung
sudarma
Bapak
sudira
Digdaya
sudarsana
Conto
sumbaga
Misuwur
sungkawa
Susah
sunu
Anak
sura
Wani
surya
Srengenge
sweda
Kringet
T

tan
Ora
taru
wit
taruna
Enom
tinon
Katon
tirta
Banyu
tliti
Turun
turangga
Jaran
tyas
Ati
U

udrasa
Tangis
udyana
Taman
upaya
Golek
usada
Jamu
utama
Becik
utara
Lor
W

waluya
Waras
wana
Alas
wanara
Kethek
Wandawa
Kadang
wardaya
Ati
warih
Banyu
warsa
Taun
wasana
Pungkasan
waskitha
Awas
waspah
Luh
wastra
Sandhangan
we
Banyu
wibawa
Kaluhuran
wibi
Ibu
wicara
Guneman
widada
Tulus
widi
Kang Maha Agung
wignya
Pinter
wilis
Ijo
wimba
wetu
wira
Prajurit
winursita
Dicritakake
wisma
Omah
wisuda
Angkat
wreda
Tuwa
wreksa
Kayu
wukir
Gunung
wuntat
Buri
Y

yayah
Bapak
yekti
Bener
yitna
Ngati-ati
yoga
Anak
yogya
Becik
yuda
Perang
yuwana
Slamet
ywa
Aja