Rabu, 04 Juli 2012

Tembung Ngoko-Kromo-Kromo Inggil ten Boso Jowo/ Bicara ngoko-krama-krama inggil di dalam bahasa Jawa/ speech level of Java used among intimates or when speaking to certain people of lower status of language- the polite form of Java used to and among upper-class people of language in Javanese FOR ELEMENTARY SCHOOL JAVANESE

Tembung Ngoko-Kromo-Kromo Inggil ten Boso Jowo/ Bicara ngoko-krama-krama inggil di dalam bahasa Jawa/ speech level of Java used among intimates or when speaking to certain people of lower status of language- the polite form of Java used to and among upper-class people of language in Javanese

(Sumber/ source:Abikusno.1988. Pepak Basa Jawa. Surabaya:Express.)

Ngoko
(Javanese)
Krama
(Javanese)
Karma inggil
(Javanese)
Di dalam bahasa Indonesia
(INDONESIAN)
Meanning

(ENGLISH)
A
Adhi
adhi
Rayi
Pemimpin
Superior
Adoh
tebih
-
Jauh
Far
Adus
adus
Siram
Mandi
Take a bath
Ajang
ajang
Ambeng
Tidak taat
Unobedient
Aku
kula
Kawula, adalem, abdi dalem
Aku
I, me, mine
Ambung
ambung
Aras
Mencium
Kiss
Amit
amit
Kula nuwun
Permisi
Excusme
Amak
anak
Putra
Anak
Chil
Anak-anak
Anak-anak
Peputra
Anak-anak
Chidlreen
Anggo
angge
Agem
Memakai
Use
Aran
nama
Asmo
Nama
Name
Arep
Ajeng, badhe
Kersa
Akan
Will
Pambarep
pambajeng
-
Pendahulu
Open
Asu
segawon
-
Anjing
Dog
Ati
manah
(pang) galih
Hati
Liver, heart
Ayo, enyo
monggo
Sumonggo
Ayo
Let go
B
Balung
balung
Tosan
Tulang
Bones
Bantal
Bantal
Kajang sirah
Bantal
Pillow
Banyu
toya
-
Air
Water
Bapak
bapak
Rama
Bapak
Father
Batur
rencang
Abdi
Pembantu
Assistant
Bebed
bebed
Nyamping
Memakai sarung
Use sarong
Bebek
kambangan
-
Bebek
Duck
Bener
leres
Kasinggihan
Benar
True
Beras
uwos
-
Beras
Hulled rice
Bojo
bojo
Garwa
Suami atau istri
Husband
Boreh
boreh
Konyoh
Bubuk bedak
Face powder
Buri
Wingking, pengker
-
Belakang
Behind
Buwang
bucal
Kendhang
Buang
Throw
C
Calathu
Wicanten
Ngandika
Menyampaikan
Convey
Carito
cariyos
-
Cerita
Story
Cawis
cawis
Caos
Memberi
Give
Cekel
Cepeng
Asto
Tangan
Hand
Celeng
andhapan
-
Babi hutan
Forest pig
Cewok
cewok
Cawik
Cebok
Wash the genitals
Cucul
cucul
Lukar
Melepaskan baju
Abdicate
Cukur
cukur
Paras
Menyukur
Razor
Cundhuk
cundhuk
Sangsangan
Memberikan bunga di daun telinga
Give flower on ear
D
Dadi
dados
-
Jadi
So
Dalan
radinan
-
jalan
Road
Dandan
Dandos
Busono
Berdandan
Dress up
Deleng, ndeleng
ningali
Mriksani
Melihat
Look, see
Dhewe
piyambak
-
Sendiri
Alone
Dheweke
piyambakipun
Panjenenganipun
Kamu sendiri
Yourself
Dhuwit
Arto, yatra
-
Uang
Money
Doyan
doyan
Kepareng
Mau
Want
Dolan
dolan
Ameng-ameng
Main
Play
Dulang, ndulang
dulang
Ndhahari
Menyuap
Eat with hand
Duwe
gadhah
Kagungan
Punya
Have
E
Embah
embah
Eyang
Kakeknenek
Grandparent
Embok
embok
Ibu
Ibu
Mother
Embuh
Kirangan, kilap
Nyuwun duka, duka dalem
Tidak tahu
Don’t know
Endem, mendem
mendem
Wuru
Mengubur
Bury
Enten, dienteni
Dipun entosi
-
Ditunggu
Wait
Entut
entut
Sarip
Kentut
Flatus
Enyang, dienyang
Dipun awis
-
menawar
Weaken
Epek, diepek
Dipun pendhet
Dipun pundhut
Mau diambil
Want to take
Esuk
enjing
-
Pagi
Morning
G
Gajah
liman
-
Gajah
Elephant
Gawa,nggawa
mbekto
Ngampil
Bawa
Bring
Gedhe
ageng
-
Besar
Big
Gelang
gelang
Binggel
Gelang
Bracelet
Gelem
purun
kersa
Mau
Want
Gelung
gelung
Ukel
Menggulung
Scroll
Geni
latu
-
Api
Fire
Getih
rah
-
Darah
Bold
Golek
pados
-
Cari
Search
Gugah
gugah
Wungu
Gugah
Waken
Gulo
Gendhis
-
Gula
Sugar
Guneman, guneman
gineman
ngandika
Bicara
Talk
Guyu
gujeng
-
Senyum
Smile
I
Idu
idu
Kecoh
Air ludah
Sal
Iket
iket
Destar
Sabuk
Belt
Imbuh
imbet
Tanduk
Tambah
Plus
Inep, nginep
nyipeng
Nyare
Menginap
Soend the night
Iring, ngiringake
ngiringaken
Ndherekaken
Mengiring
Herd
Isin
lingsem
-
Malu
Ashamed
Iwak
ulam
-
Ikan
Fish
Iyo
inggih
Muwun inggih; sendiko
Iya
Ok
J
Jago
sawung
-
Ayam jantan
Roster
Jaluk, njaluk
Nedhi, nedho
Nyuwun; mundhut
Makan
Eat
Jamu
jampi
Loloh
Jamu
Guest
Jaran
kapal
Titihan
Kuda
Horse
Jarik
sinjang
Nyamping
batik
Batik
Jenat
jenat
Suwargi
Almahrum
The late
Jisim
jisim
Layon
mayat
Human corpse
Jogged
joged
Beksa
joget
Dance
Jungkat
serat
Pethat
Sisir
Comb
Jupuk
pendhet
Pundhut
Ambil
Take
K
Kacamata
Kaca tingal
-
Kacamata
Eyeglasses
Kaget
kaget
Kejot
Kaget
Startied
Kakang
kakang
Raka
kakak
Brother
Kalung
kalung
Sangsangan
Kalung
Necklace
Kanggo
Kangge
Kagem
Untuk
For
Kandha
Cariyos, sanjang
Ngandiko
Bilang
Say
Kathok
kathok
Lancingan
Celana pendek
Short throuser
Katur
katur
Konjuk
Mengatur
Put in order
Kebo
maesa
-
Kerbau
Carabao
Kelud
kelud
Samparan
Sapu
Broom
Kemben
kemben
Kasemekan
kemban
breast cloth (wrapped around the upper part of a woman's body)
Kembang
sekar
-
bunga
Flower
Kemul
kemul
Singeb
Selimut
Blanket
Keris
dhuwung
Wangkingan
keris
Keris
Kijing
kijing
Sekaran
Batu nisan
Gravestone
Kiro, ngiro
Kinten, nginten
Galih, manggalih
Kira-kira
approximately
Klambi
rasukan
Ageman
Pakaian
Clothes
Kongkon
kengken
Utus, dhawuh
Mengutus
Delegate
Kowe
sampean
Panjenengan
Kamu
You
Karmas
kramas
Jamas
Keramas
Shampoo
Kringet
kringet
Riwe
Keringat
Sweat
Krungu
kepireng
Midhanget
Mendengarkan
Listen
Kubur, dikubur
dipetak
Disarekake
Mengubur
Bury
Kuburan
kuburan
Pesarean
Kuburan
Grave
L
Lagi
Saweg
-
Sedang
While, the time that
Lair
lair
Miyos
Lahir
Born
Lali
supe
Kalimengan
Lupa
Forget
Lanang
jaler
Gerah
Laki-laki
Male
Lara
sakit
Gerah
Sakit
Ill, sick
Larang
awis
-
Dilarang
Don’t
Lemu
lema
-
Gemuk
Fat
Lenga
lisah
-
Minyak
Oil
Liwat
langkung
-
Lewat
Via
Luh
luh
Waspa
Nangis tanpa air mata
Sad without water of eye
Lungo
kesah
Tindak, jengkar
Pergi
Go
Lelungan
kekesahan
Pepara
Berpergian
Going
Lungguh, linggih
lenggah
Pinarak, sewaka
Duduk
Sit
M
Maca
maos
-
Baca
Read
Macan
sima
-
Harimau
Tiger
Madeg
madeg
Jumeneng
berdiri
Stand up
Mambu
mambet
Ngganda
Basi
Spoiled
Manak
manak
mbabar
Melahirkan
Born
Mangan
nedha
Dhahar
Makan
Eat
Mangkat
mangkat
Tedhak, jengkar
Pergi
Go
Marang
dhateng
-
Untuk
For
Mati
pejah
Seda, surud
Mati
Dead
Mayit
mayit
Layon
Mayat
Human corpse
Melek
melek
Wungu
Melek
Be awake
Melek
tumut
Ndherek
Ikut
Join
Menehi
nyukani
Maringi, nyaosi
Memberi
Give
menjangan
sangsam
-
Kijang
Small antelope
Menyang
dhateng
-
Datang
Come
Metu
medal
Miyos
Keluar
Exit
Mikir
manah
Nggalih
Memikir
Think
Minggat
minggat
Lolos
Mengingat
Understand
Mlaku
mlampah
Tindak
Jalan
Move
Mulang
mucal
-
Belajar
Study
Mulih
mantuk
Kondur
Pulang
return home
N
Nangis
Nangis, mular
Muwun
Nangis
Sad
Nepsu
nepsu
Duka
Nafsu
Natural appetite
Nom
nem
Timur
Muda
Young
Nunggang
numpak
Nitih
Menggendarai
Drive
Ngadeg
ngadeg
Jumeneng
Berdiri
Stand
Nganggo
ngangge
Ngagem
Untuk
For
Ngarep
ngajeng
Ngarsa
Depan
In front of
Ngelu
ngelu
Puyeng
Sakit kepala
Headache
Ngenger
ngenger
Ngabdi
Mengabdi
Servant
Ngimpi
supeno
-
Mimpi
Dream
Ngising
bebanyu
Bobotan
Buang air besar
Want to water closed for throw feces
Ngombe
Ngombe, nginum
Ngunjuk
Minum
Drink
Ngongkon
ngengken
Ngutus; ngaturi
Memerintah
Order
Nguyuh
toyan
Turas
Buang air kecil
Urine
Nyambut gawe
Nyambut damel
Ngasto damel
Bekerja
Work
Nyekel
nyepeng
Ngasto
Membawa
Bring
Nyilih
nyambut
Ngampil
Meminjam
Borrow
Nyrengeni
nyrengeni
Ndukani
Memarahi
Angry
O
Oleh
angsal
Kepareng
Dapat
Can
Omah
griyo
Dalem
Rumah
House
Omah-omah
gegriyo
 Dedalem
Berumah
Dwelling
Ombe
ombe
Unjuk
Minum
Drink
Ompong
ompong
Dhaut
Ompong
Toothless
P
Paidon
paidon
Kecohan
Tempat meludah
Cuspidor
Pakon
paken
Dhawuh
diperintah
Order
Panas
benter
-
Panas
Hot
pangilon
pangilon
Paningalan
mengkilokan
Sell with kilogram
Paturon
patileman
Pasarean
Makam
Grave
Payung
Payung
Songsong
Payung
Umbrella
Petan
petan
Ulik
Cari kutu
Search louse
Piker
pamanah
Panggalih
Berpikir
Thinking
Pitik
ayam
-
Ayam
Chiken
Prau
baita
Kapal
Kapal
Ship
Pupak
pupak
Dhaut
Gigi tanggal
Fall out
Pupur
pupur
Tasik
bedakan
Discriminated
Putu
putu
Wayah
Cucu
Grandchild
R
Rabi
Rabi, emah-emah
Krama
Menikah
Married
Rasa
raos
-
Rasa
Feel
Rata
radin
-
Rata
Flat
Raup
raup
Suryan
Cuci muka
Wash face
Rekasa
rekaos
-
Kerja keras
Work hard
Riyak
riyak
Jlagra
Dahak
Phlegm
Rupo
warni
Warno
Rupa
Form
S
Sabuk
sabuk
Paningset
Sabuk
Belt
Sadulur
saderek
-
Saudara
Brother, sister
Sapi
lembu
-
Sapi
Cow
Sapih
sapih
Pegeng


Sapu
sapu
Samparan
Sapu
Broom
Sego
sekul
-
Nasi
Cooked rice
Selir
selir
Ampil, ampeyan
Istri bukan pertama
Not first wife
Sendhok
sendhok
Lantaran
Sendok
Spoon
Slamet
wilujeng
Sugeng
Selamat
Good
Suwe
dangu
-
Lama
Long of duration
Sworo
swanten
-
Suara
Voice
T
Takon
taken
Ndangu, nyuwun priksa
Mau Tanya
Want to question
Tandha tangan
Tandha tangan
Tapak asta
Tanda tangan
Signed
Tandur
tanem
-
Tanam
Plant
Tangi
tangi
Wungu
Bangun
Get up
Tapihan
tapihan
Nyampingan
tapih
woman's ankle-length batik wrap around.
Teka
Dhateng, dugi
Rawuh
Datang
Come
Teken
teken
Lantaran, rotan
Tongkat
Cane
Tetak, sunat
Tetak, sunat
Supit
Sunat
Circumcision
Tibo
dhawah
-
Jatuh
Fall
Tilik
tuwi

Menjenguk
Peer out of many people
Tuku
tumbas
Mundhut
Beli
Buy
Torah
tirah
-
Sisa
Residue
Turu
tilem
Sare
Tidur
Sleepimg
Turun
turun
Tedhak
Turun
Down
U
Udan
Jawah
-
Hujan
Rain
Udheng
iket
-
Udeng
Headcloth
Ukiran
jejeran
-
Ukiran
Carved
Ulem-ulem
Ulem-ulem
Atur-atur
Undangan
Invite
Ulem,ngulemi
ngulemi
Ngaturi
Memberi tahu
Gave notice
Umbel
umbel
Gadhing
pilek
Have a cold
Umur
umur
Yuswo
Umur
Age
Undang. Ngundang
ngundang
Nimbali, ngaturi
Memberi tahu
Gave notice
Urip
gesang
Sugeng
Hidup
Life
Utang
nyambut
Ngampil
Hutang
Debt
Uyah
sarem
-
Garam
Salt
Uyuh
toya
Turas
Air kemcing
Urine
W
Wadon
estri
Putri
Perempuan
Woman
Wahing
wahing
Sigra
bersin
Sneeze
Waras
saras
Senggang
Sehat
Healty
Watuk
watuk
Cekoh
batuk
Cough
Wayah
wanci
-
Waktu
Time
Wayang
ringgit
-
Wayang
Puppet
Wedhus
Menda
-
Kambing
Goat
Weruh
sumerep
Priksa, uninga
Ingin tahu
Gave notice
Weweh
nyukani
Peparing
Memberikan
Give
Wisuh
wisuh
Wijik
Mencuci tangan
Wash hand
Wong
tiyang
-
Orang
People
Wudo
wudo
Lukar
Telanjang
Bare