Sabtu, 29 Desember 2012

Tuladhane Macapat ten Basa Jawa/ Contoh Macapat di dalam bahasa Jawa/ Example Macapat in the Java language FOR JUNIOR HIGH SCHOOL JAVANESE


Tuladhane Macapat ten Basa Jawa/ Contoh Macapat di dalam bahasa Jawa         

(Sumber: Mujiono. Jati Dhiri. Ponorogo:MGMP Basa Jawa.)

SINOM

Laras pelog pathet nem


Mangkana jatining sandhang
Dumung tindak utami
Macan mati ninggal lulang
Gajah mati nilar gadhing
Lamun ta janla lalis
Tilar nama ingkang arum
Ingaran lelampahan
Murakabi ing sesame
Salaminya den memulya para putra

Dhandhanggula

Laras Slendro Pathet sanga

Utamane wong tinitah urip
Den abisa karya nak ing manah
Marang sapdha-padhane
Pepadhane tumuwuh
Hangakehna panggawe besik
Luwes manis ing basa
Basuki ing tembung
Bungaha kang padha myarsa
Gegulangen ing siyang pantara ratri
Ciptane ing wardaya