Senin, 06 Mei 2013

Alat-alat Karawitan/ Karawitan tools FOR SENIOR HIGH SCHOOL GENERALAlat-alat Karawitan

(Sumber: ____.2010. Brosur masa Orientasi siswa.  Ponorogo: Senior High School 1 Ponorogo.)

Jenis gamelan (Jinising gamelan). Berdasarkan ukurannya (Miturut ukurane), yaitu (yoiku): Gamelan Gedhe (Gamelan besar) dan gamelan barut. Miturut larase (berdasarkan jenis nada), yaitu (yoiku): Slendro (1, 2, 3, 5, 6), dan Pelog (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Komponen gamelan (Perangane gamelan), yaitu (yoiku):

Ø  Alat yang dipukul dengan alat pukul (Katabuh/ kathuthuk): boning barung, bonang penembung, gender barung, gender penerus, gambang, gambang gangsa, demung, slenthem, saron, peking, kethuk, kenong, kempyang, kemanak, engkuk, kemong, kecer, gong gedhe, gong suwukan.

Ø  Alat yang digesek (digese): rebab

Ø  Alat yang ditiup (disebul): suling

Ø  Alat yang dipetik (dipethik): siter clembung (gedhe) dan siter penerus

Ø  Alat yang digoyangkan (diobahake): klinthing renteng (simbal)

Ø  Alat yang dipukul dengan tangan (digepuk/ kagepuk): kendang ageng, batangan wayangan, ketipung, batangan ciblonan, bedhug (nganggo tabuh/ menggunakan tabuh).

IN ENGLISH (with google translate Indonesian-english):

Karawitan tools

(Source: ____ .2010. Brochure student orientation period. Ponorogo: Ponorogo Senior High School 1.)

Types of gamelan (gamelan Jinising). By size (Miturut ukurane), namely (yoiku): Gamelan Gedhe (Gamelan large) and gamelan diaper. Miturut larase (based on type of tone), namely (yoiku): Slendro (1, 2, 3, 5, 6), and Pelog (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Component gamelan (gamelan Perangane), namely (yoiku):

 Equipment that has been hit with a tool at (Katabuh / kathuthuk): boning barung, bonang penembung, barung gender, gender successor, xylophone, xylophone fowl, demung, slenthem, saron, peking, kethuk, kenong, kempyang, kemanak, engkuk, kemong, intelligences, gedhe gong, gong suwukan.

 Equipment that is swiped (digese): fiddle

 Equipment blown (disebul): distilled

 Equipment Learned (dipethik): siter clembung (gedhe) and siter successor

 Equipment shaken (diobahake): klinthing severally (cymbals)

 Equipment that is struck with the hand (digepuk / kagepuk): drums ageng, rod puppet, ketipung, bars ciblonan, bedhug (nganggo percussion / use percussion).