Senin, 15 Juli 2013

Hama Wereng yang Mengganggu Padi Sawah/ Annoying pests are leafhoppers Rice

Hama Wereng yang Mengganggu Padi Sawah

(Sumber: Hardjodinomo, Soekirno.1970. Bertanam Padi. Bandung: Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.)

Nama latin: Nilaparvata hugens Stal (Wereng coklat), Nephotettix apicalis Motsch (wereng hijau)
Yang menyerang: kepik itu dengan jalan menghisap
Yang diserang: daun muda atau tua. Pada daun muda kelihatan bercak coklat, layu lalu mati. Pada daun tua tidak mati tetapi hasil berkurang.

Cara hidupnya:

a) Wereng padi coklat
Larva: warna putih, merah, lalu berubah menjadi coklat kuning
Wereng dewasa: warna merah sawo muda. Di punggung kelihatan 3 buah garis memanjang, panjang 3-4,5 mm.
Telur: putih, bulat panjang, titik merah di sisinya. Disimpan berjajar di dalam ibu tulang daun 5-32 butir.

b) Wereng padi hijau
Larva: berwarna hijau, seperti insek dewasa hanya tak bersayap besar, kaki belakag kokoh.
Wereng dewasa:  yang jantan hijau, ujung sayapnya hitam ditengah. Kadang bercak hitam di tengah. Yang betina hijau seluruhnya.
Telur: kuning pucat dan bulat diletakkan berkelompok/ berjajar di dalam pelepah daun, atau di alam ibu tulang daun. Jumlahnhnya sekitar 35 butir.


Pemberantasan: petakan diairi dan diberi minyak tanah.