Senin, 15 Juli 2013

Kincir Air pada Prosesing Padi/ Water wheel at Rice Processing

Kincir Air pada Prosesing Padi

(Sumber: Hardjodinomo, Soekirno.1970. Bertanam Padi. Bandung: Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.)

Kincir airi ini adanya di Sumatera Barat. Prinsipna sama dengan memamai alu dan lesung. Hanya di sini alunya banyak dan digerakkannya oleh kincir air, bukan oleh tenaga manusia.

Caranya:

Gabah dimasukkan ke dalam lesung, terus kicnir dipasang, dan alu lalu turun naik menumbuk padi bergantian. Satu buah kicnir ada 10 atau 20 alunya, tergantung kepada besar kecilnya kincir. Kalau gabah sudah banyak yang jadi beras lalu ditampi dan dimasukkan lagi. Demikian seterusnya sampai jadi beras.