Kamis, 04 Juli 2013

Tuladha carita pangalaman ten Boso Jowo, paron 2/ Contoh Cerita Pengalaman di dalam bahasa Jawa/ example experience in Javanese

Tuladha carita pangalaman ten Boso Jowo, paron 2/ Contoh Cerita Pengalaman di dalam bahasa Jawa/ example experience in Javanese

(Sumber: Subadi, Dwidjo.2002.Pinter Basa 3. Surabaya:PTMitrekaSuryaKarya.)

1) Menyang Surabaya

            Saka Ponorogo budhale jam sepuluh bengi. Tekan Surabaya ngarepake subuh. Sing dijujug yaiku Wisma Guru ing Jalan Ahmad Yani. Saperlu reresik awak, ganti panganggo, lan sholat Subuh. Mesthi bae iya rada suwe. Awit penumpang loro bis mono ora sethithik.

            Jam enem budhal ndeleng Tugu Pahlawan. Weruh tugu lan kantor Pemda Jawa Timur, aku kelingan critane simbah. Perjuangan nalika tanggal 10 November 1945. Semono lelabuhane bangsa kita, marang nusa lan bangsa. Atiku keranta-ranta, mngkok bangga, trenyuh lan iba. Aku kari ngundhuh kepenake, ora melu rekasane.

            Acarane diterusake menyang pelabuhan Tanjung Perak. Akeh kapal gedhe-gedhe. Ana sing ngunggahake barang. Lan uga akeh kang ngudhunake. Prahu motor lan kapal ferry pada wira-wiri pating sliri. Kapal tambangan mau kanggo nyabrang saka Surabya menyang Madura lan suwalike.

            Ombake  ora kaya segara kidul. Ombak segara kidul nggegirisi. Ombake selat Madura sumanak. Kaya-kaya ngajak lelumban lan lelangen. Mendah mongkoge atiku yen bisa nglangi nyabrangi selat Madura iki.

            Rombonga nerusake lakon, menyang Monjaya= Monumen Jalesveva Jayamahe, ing Ujung. Ing kene ana maneka warna kapal-kapal perang. Kapale TINI-AL, KRI Dewa Ruci iya lagi labuh, rape ting dermaga. Deleng KRI Dewa Ruci lan Monjaya, ora krasa aku nyanyi sing diwulang Pak Sudarmanto.

Nenek moyangku orang pelaut
Gemar mengarung luas samudra
Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa

Mendah baya seengku, yen aku dadi wong bahari.

            Bubar saka kono lakune diterussake menyang Planetarium lan Museyom Bhari. Cedhak karo AAL, Akademi Angkatan Laut yaiku AKABRI bagian laut. Jebula pamarentah iki yaw is pepak nyediyani wargane supaya dadi pelaut unggul aku bakal mbudidaya supaya bisa sekolah ing kene.


            Sing pungkasan, acara longgar yaiku ana ing Bon Bin, Kebon Binatang Surabaya. Gayeng lan nengsemake deleng kewan gedhe cilik maneka warna. Manuk pencolotan lan ngoceh. Swrane nresepake. Rasane emoh bali mulih. Kepengin ndeleng ngati kemput tuntas.