Minggu, 25 Agustus 2013

Tuladha Syair Lagu Panembrana ten Boso Jowo/ Contoh Syair Lagu Paduan Suara di dalam Bahasa Jawa/ example Sing for Vocal Group in Javanese

Tuladha Syair Lagu Panembrana ten Boso Jowo/ Contoh Syair Lagu Paduan Suara di dalam Bahasa Jawa/ example Sing for Vocal Group in Javanese

(sumber/ source: Ms. Tri Edi. 2010. Javanese Teach. Ponorogo: Junior High School 1 Ponorogo.)

Kinanthi

Panggawe becik puniku
Gampang yen wus den lakoni
Angel yen durung kalatyan
Aras-arasen nglakoni
Tur iku den lakonana
Mupanganti badan neki

Lan wong anom-anom iku
Kang kanggo ing mangsa iki
Andhap asor dipun simper
Umbag gumunggung ing dhiri
Obrol umuk den gegulang

Kumenthus lawan kumaki