Selasa, 17 September 2013

Artikel Flu Burung ten Boso Jowo/ Artikel Flu Burung di dalam Bahasa Jawa/ Article about virus H5N1

Artikel Flu Burung ten Boso Jowo/ Artikel Flu Burung di dalam Bahasa Jawa/ Article about  virus H5N1

(sumber/ source: Sukendro, Tresno. 2009. Widya Basa Jawa. Surabaya: PenerbitErlangga.)

Kurban manungsa sing ninggal akibat manuk pilek (flu burung) ing Indonesia wis nganti 1000 wong. Korban kasebut meh separo saka angka kurban ninggal ing donya. Penyakit manuk pilek (flu burung) sing disebabake dening virus H5N1 wiwit mlebu tlatah Asia Tenggara kalebu Indonesia  sing pungkasane taun 2003 nganti saiki kurban sing ninggal ing donya wis tekan angka 220 wong. Sawijine pawongan wanita umur 23 taun saka Jakarta TImur katetepake dadi kurban kang ke-100 ing Indonesia. Manut pangendikane Joko Suyono saka Pusat Penanganan Flu Burung Nasional, Indonesia sawjine Negara kang paling akeh kurban manungsa sing ninggal akibat manuk pilek (flu burung). Kurban wanita saka Jakarta Timur sing ninggal dhek dina Minggu, 2 November 2008 kasebut kurban sing kaping 1000 saka 124 kasus penderita penyakit manuk pilek (flu burung) ing Indonesia. Nganti wektu iki pamarentah isih kuwalahan nanggulangi panyebare virus manuk pilek (flu burung). Meh kabeh penderita manuk pilek (flu burung) ketularan akibat saka kotnak langsung karo kewan sato iwen, bangsane pitik, bebek, menthog, manuk, lan sapiturute. Kajaba liwat kontak langsung karo kewan sato iwen, para ilmuwan kuwatir manawa virus H5N1 iki bisa mutasi. Mutasi kasebut bisa liwat ing antarane manungsa sing kena virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1)nularake marang wong liya. Mutasi uga bisa ditularake liwat kewan marang manungsa, kayata laler lan bi kaya kasus sing durung suwe iki kadadeyan ing Bogor. Manut para ilmuwan, kasusu mtasi iki dikhuwatirake yen sumebar bisa ngakibatake pandemic lam bisa ngancam nyawane jutaan manungsa. Virus H5N1 iki nyerang saluran pernapasane manungsa. Mulane, manungsa sing kena virus iki bakal ngalami penyakit saluran pernapasan akut. Nulare virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1), kahya lar flu sing dialami manungsa, nanging sing mbebayani penyakit flu iki bisa ndadkekake manungsa nemahi tiwas. Manugnsa sing ketularan virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1), awake panas nguntar-untar, lan suwene-sewe awake bakal lemes. Yen wis akut, angel banget tambanane. Manungsa sing ketulran virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) iki gampang nularake viruse marang sapa wae, mulane mbebayani banget. Sapa wae sing kena virus iki kudu enggal berobat menyang rumah sakit supaya enggal entuk perawatan lan mlebu ruang isolasi, supaya ora nulari wong liya. Manut pangandikane Bapak Menteri Pertanian, kanggo nanggulangi wabah penyakit iki, sato iwen ing ketaman virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1)bakal dimusnahake, wondene sing isih sehat bakal dislamtekae. Bapak Presiden ing istana Negara uga ngendikan, Manawa pamarentah bakal maringi ganti rugi sato iwene parak andnag tani lan peternak sing dibrastha. Saben 1 sato iwen sing dibrastha entuk ganti rugi Rp10000. Kabeh wis padha sarujuk, Manawa sato iwen kasebut kudu dibrastha. Ing rapat konsultasi Departemen Pertanian (Deptan) karo Komisi III DPR RI diteetpake “Status Darurat”, senajan akibat saka wabah manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) iki njalari potensi kerugian nasional nganti 7,7 trilyun rupiyah, durung kepetung ancamane tumrap manungsa lan gawe panike masyarakat, mangkono manut pangandikane Ketua Komisi III DPR RI. Masalah manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) dudu mung masalahe pamarentah Indonesia wae, nanging wis dadi masalah social lan masalah internasional, jalaran yen nganti virus manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) kasebut pindhah menyang manungsa akibate bakal fatal. Mula pamarentah uga sepakat nindakake langkah kanggo ngadhepi manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) iki saiyeg ing tlatah regional, nasional, nganti internasional. Kanggo ngatasi panyebare manuk pilek (flu burung/ virus H5N1), Deptan oleh pasarujukan saka Komisi III DPR RI ngajukake dhana 212 milyar rupiah. Dhana kasebut bisa uga bakal tambah gumantung kahanane mengkono. Dhana kasebut bakal digunakake kanggo tuku vaksin, ngreski lan nyemprot kandhang pitik, musnahake sato iwen kang kaserang manuk pilek (flu burung/ virus H5N1), penerangna, alat laboratorium, lan sapiturute. Yen penanggulangan kanthi cara dimusnahake, lan vaksine efektif, diajab jroning wektu nem wulan wabah manuk pilek (flu burung/ virus H5N1) bis diatasi. Mung status bebas total lagi bisa ditetepake yen wis telung taun kliwat


(Sumber: Kompas Edisi Senin 3 November 2008 Kanthi owah-owahan saperlune).