Selasa, 17 September 2013

Artikel Objek Wisata ing Provinsi Jawa Timur ten Boso Jowo/ Artikel Objek Wisata di Provinsi Jawa Timur/ Article about tourist area East Java, in Javanese

Artikel Objek Wisata ing Provinsi Jawa Timur ten Boso Jowo/ Artikel Objek Wisata di Provinsi Jawa Timur/ Article about tourist area East Java, in Javanese

(sumber/ source: Sukendro, Tresno. 2009. Widya Basa Jawa. Surabaya: PenerbitErlangga.)

Ing Provinsi Jawa Timur akeh objek wisata sing narik kawigaten, kayata:
1) Ing kutha Surabaya, kayata: Kebun Bintang Surabaya (KBS), Museum Monumen Kapal Selam (Monkasel), Taman Hiburan Rakyat (THR), Pantai Ria Kenjeran, Taman Remaja Surabaya (TRS), Objek Wisata Religi Sunan Ampel, Monummen Tugu Pahlawan, Masjid Akbar Surabaya, lan sapiturute.
2) Ing Batu lan Malang, kayata: Selecta, Jatim Parik I, Songgoroti, Sengkaling, Wendhit, Museum Brawijaya, Pantai Ngliyep, Coban Randha, Kakek Bodho, lan sapiturute.
3) Ing Lamongan, kayata: Guwa Maharani, Wisata Bahari Lamongan (WBL utawa Jatim Parik II), Objek Wisata Religi Sunan Drajad, lan sapitutute.
4) Ing Probolinggo kayata: Wisata Alam Gunung Bromo, Gunung Semeru, lan sapitutute.
5) Ing Banyuwangi kayata: Kawah Ijen, Pantai Blambangan, Hutan Wisata Baluran, lan sapitutute.
6) Ing Jember kayata: Pantai Watu Ula, Oleng Sibutong, Rembangan, lan sapitutute.
7) Ing Mojokerto, kayata: Museum Purbakala, Situs Peninggalan Kerajaan Majapahit (Candi Brahu, Candi Gentong, Gapura Wringin Lawang, Kolam Segaran, Candi Menakjinggo, Candi Bajang Ratu, Candi TIkus, candi kedhaton, situs sentonorejo, makam troloyo, lan sapitutute.), pemandian air panas trawas,
8) ing Pasuruan kayata kebun raya purwodadi, taman safari Indonesia II, wisata alam gunung bromo, air terjun dlundung pacet, pemandian air panas pacet, hotel resor lan wisata alam tretes, wisata alam prigen, lan sapiturute.
9) ing pacitan kayata: objek wisata guwa (guwa gong, guwa tabuhan, guwa luring jaran, lan sapitutute.), pantai teleng ria, pantai watu karung, pantai wawaran, monuen perang gerilya jenderal sudirman pakisbaru nawangan, monument palagan tumpak rinjing, pemandian air panas tirta husada, lan sapitutute.
10) ing nganjuk ana air terjun sedhudha, ing ponorogo ana objek wisata tlaga ngebel, ing magetan ana objek wisata tlaga sarangan, ing tulungagung ana pantai popoh, ing trenggalek ana pantai prigi, ing gresik ana objek wisata religi sunan giri lan sunan maulana malik Ibrahim, ing tuba nana objek wisata religi sunan bonang, guwa akbar lan guwa rengel, ing situbondo ana pantai pasir putih, serta kutha liyane sing mesthi nduweni objek wisata unggulan.


Para siswa mesthine wis nate lunga menyang sawijine panggonan rikala preian sekolah. Umpamane pengalaman nalika dolan menyang daleme sambah/ eyang ing desa, utawa rikala dolan meyang daleme bibi/ paman, pakdhe/ budhe ing sawijine kutha. Rikala dolan ing sawijinie panggonan, biyasane disempatake menyang sawijine papan wisata.