Selasa, 17 September 2013

Artikel Wisata Bahari Lamongan, Jawa Timur ten Boso Jowo/ Artikel tentang Wisata Bahari Lamongan di dalam Bahasa Jawa/ Article About Lamongan Marine of Area, East Java in Javanese

Artikel Wisata Bahari Lamongan, Jawa Timur ten Boso Jowo/ Artikel tentang Wisata Bahari Lamongan di dalam Bahasa Jawa/ Article About Lamongan Marine of Area, East Java in Javanese

(sumber/ source: Sukendro, Tresno. 2009. Widya Basa Jawa. Surabaya: PenerbitErlangga.)

Wisata Bahari Lamongan (WBL) sawijine objek wisata unggulan ing Kabupaten Lamongan lan Jawa Timur. Wisata Bahari Lamongan (WBL) kang uga kawentar diarani Jatim Park II manggon ing Pciran tilase papan objek wisata Tanjuk Kodhok kabupaten Lamongan. Wisata Bahari Lamongan (WBL) sawijine papan objek pariwisata sing dikemas kaya objek wisata Jatim Parik I ing Kota Batu, bedane ing papn kasebut ana objek wisata pendhukung liyane, yaiku wisata pantai tanjung Kodhok lan Guwa Maharani sing manggon ing cedhake. Wisata Bahari Lamongan (WBL) nyajekake wahana wisata laut lan dunia fantasi sing memper kaya ing Dunia Fantasi Ancol Jakarta. Bedane wahana permainan ing dunia fantasi Jakarta luwih jangkep lan komplit serta nggunakake teknologi sing luwih canggih. Senajan ora komplit, Wisata Bahari Lamongan (WBL) iku wis cukup kanggo nyenenganke bocah sing lagi padha andhon wisata. Karcis mlebu menyang Wisata Bahari Lamongan (WBL) Rp25000, wondene karcis saben wahana permainan, antarane Rp5000 nganti Rp10000. Supaya para andhon wisata luwih irit anggone mbayar karcis mlebu ing saben wahana permainan, becike tuku karcis paket hemat sing bisa mblebu ing pirang-pirang wahana permainan. Paket hiburan sing kasajekake ing paket hemat ana 2. Ing paket hemat 1 regane karcis Rp25000. Dene wahana hiburan sing bisa dileboni, yaiku: rumah kucing, goa insektarium, dunia air, water boom, galeri kapal&kerang, play ground remaja. Kolam renang air tawar, texas city, sarang bajak laut, arena permainan pasir, kolam renang laut, lan anjungan wali songo. Paket hemat 2 regane karcis Rp40000. Dene wahana hiburan sing bisa dileboni yaiku: rumah sakit hantu, samba jet, samba ballon, mini collumbus, mini train, mini bumper car, arena bermain, arena mengemudi, tembak air (bl), air joe, motor cross, tagada, planet kaca, space shuttle, remote boat. Kajaba fasilitas hemat 1 lan 2, isih ana wahana hiburan sing ora kalebu paket hemat, yaiku: go kart, atv, kiddie ride, dunia air, arena ketangkasan, video games, ballon air, persewaan kuda, prahu karet, long boat, speed boat, banana boat, fishing set, kano, bumper boat, prahu tradisional, lan blue eagle. Karcis kanggo mlebu ing wahana hiburan mau wiwit rega Rp5000 nganti Rp1750000, yaiku ing wahana hiburan blue eagle. Dad mung kari nari dhuwite wae. Sing sanguine sethithik, prayogane tuku karcis paket hemat, dene sing dhuwite kandel bisa tuku karcis wahana hiburan sing larang-larang. Ing dina Minggu utawa dina preian rega karcis bisa mudhak, awit ing dina mau biasane pengunjunge luwih akeh lan ana panggung hiburan sing nekakake artis saka ibukota lan artis local.

(Sumber: buku panduan wisata Kab. Lamongan. Dinas pariwisata lan kebudayaan Kab. Lamongan, 2007.)