Minggu, 16 Februari 2014

Semaphore, di dalam Pramuka/ Semaphore, at the Scout

Semaphore, di dalam Pramuka
(Sumber: Noname.Buku Saku Pramuka.UD. Budi.)
(Rewritten by Dimas Erda Widyamarta: www.ithinkeducation.blogspot.com)

Bendera: ukuran 40x40 cm, warna (kanan dan kiri) merah kuning (bersilang)
Tongkat: Panjang 50 cm.
Kode semaphore terdiri dari beberapa sikap tangan kiri dan kanan. Tiap bendera harus dipegang sedemikan, sehingga tongkatnya merupakan sambungan tangan. Letak telunjuk di atas tongkat itu betul-betul terpegang lurus.
Segala pergerakan dilakukan dengan kedua bahu, sementara itu kedua tangan tetap lurus.
Belajarlah berdua dengan kawan, agar supaya tiap gerakan dapat diperiksa dan diperbaiki atau belajar sendiri dengan menghadapi cermin besar, yang lebih mudah dimengerti, terutama sekali bagi penerima berita:
Dalam kode semaphore angkanya dikirimkan dengan huruf. Selain dari tanda itu ada pula tanda yang lain. Jika si penerima siap, ia segera menjawab dengan huruf K, setelah itu baru mengirim berita.
Kirimkanlah huruf dari tiap perkataan itu dengan segera, huruf demi huruf. Jika perlu berhenti sebentar, memikirkan huruf berikutnya, tetaplah pada sikap huruf yang terakhir, hingga huruf berikutnya yan sudah dipikirkan didapat.
Untuk menyatakan suatu perkataan telah selesai dipakai tanda yang berikut: kedua bendera itu dipegang bersilang dari hadapan bawah. Kalau terdapat huruf kembar dalam suatu perkataan, pakaialh sikap itu sebagai perantara.
Kirimkanlah huruf yang pertama, lalu bendera itu dibawa ke sikap “selesai” dan segera dengan tidak berhenti, di bawa ke sikap huruf yang pertama.
Jika tiap perkataan diterima dengan baik, nyatakanlah oleh si penerima dengan mengirimkan huruf C. Jika sekonyong-konyong ia mengirimkan INI (dirangkaian) berarti ia menghendaki supaya kiriman yang terakhir ini diulangi. Ulangi lagi kiriman yang terakhir itu, baru diteruskan.
Jika membuat kekeliruan (kesalahan) segera kirimkan huruf E delapan kali da ulang lagi perkataan yang terakhir dari permulaan.
Berita selesai dinyatakan dengan huruf AR. Tunggulah hingga si penerima mengirimkan huruf R, artinya ia telah menerima berita dengan baik. Sedikit penjelasan cara mengirim berta.
Sebelum mengirim berita, kirim perhatian kepada penerima dengan mengibarkan kedua bendera berkali-kali.
P= perhatian.
A= angka
Sa= salah

Se= selesai.