Kamis, 31 Juli 2014

Pangan Legi Wayah Buka Pasa ten Kesehatan/ Makanan Buka Puasa, di Kesehatan/ Food Open Fasting, in Health


Pangan Legi Wayah Buka Pasa ten Kesehatan/ Makanan Buka Puasa, di Kesehatan
(Sumber/ Source:Anonim.2014. Kang Legi Wayah Buka Pasa. Dalam Koran Pandhawa, tanggal 2 Juli 2014.)
(Rewritten by/ Diketik kembali oleh: Dimas Erda Widyamarta.2014. please follow blog/ silahkan ikuti blog: www.ithinkeducation.blogspot.com or www.ithinkeducation.wordpress.com)
Kang legi wayah buka pasa, during mesthi apik kanggo awak.
Kanthi nindakake ibada pasa, bisa ngedhunake kadar gula darah. Kang bisan ndadekake awak lemes lan kringeten. Mula saka iku kanggo normalisasi indeks glikemik (IG) ten jero awak, biasane ing wayah buka nyedhiakake panganan kang legi.
IG mono ukuran kecepatan pangan kang diserap dadi gula darah. Saya dhuwur indeks glikemik (IG) panganan, saya cepet munggahe kadar gula darah. Masiya awak iki mbutuhake panganan lan minuman kang legi nalika buka, ora teges dadi sehat umpama terus-terusan ngonsumsi panganan kang manis-manis.
Teh manis lan anget iku malah kang becik kanggo awak nalikane buka. Sokur bage anggona ngramu pas banget, contone nganggo banyu anget 200 cc utawa segelas lan maksimal gulane sasendhok mangan gula pasir. Luwih saka iku IG-ne bakal luwih dhuwur. Yen IG ne dhuwur awaka iki bakal kaget, karana gula darah bisa munggah ndadak. Sahingga nyebakake awak ora tambah sehat sawise buka nanging malah lemes.
Banyu duduh klapa uga becik kanggo buka pasa. Sebab banyu klapa ngandut elektrolit kang apik mungguhing awak sawise sedina wutuh ora oleh asupan cairan. Lan luwih apik maneh banyu klapa iki ora usah diwenehi gula pasir. Ananging umpama pengin nambah cita rasa luwih becik.