Kamis, 31 Juli 2014

Keris land Pedhang, Pusakane Ratu Tanah Jawa/ Keris dan Pedang, Pusaka Ratu Jawa/ Keris and sword, Queen Inheritance Java


Keris land Pedhang, Pusakane Ratu Tanah Jawa/ Keris dan Pedang, Pusaka Ratu Jawa
(Sumber/ Source:Anonim.2014. Keris land Pedhang, Pusakane Ratu Tanah Jawa. Dalam Koran Pandhawa, tanggal 2 Juli 2014.)
(Rewritten by/ Diketik kembali oleh: Dimas Erda Widyamarta.2014. please follow blog/ silahkan ikuti blog: www.ithinkeducation.blogspot.com or www.ithinkeducation.wordpress.com)
Wesi aji kang arupa tombak, keris, pedang iku mono salahsawijine budaya kang manggon ana ing pulo Jawa. Jaman biyen sadurunge di temokake meriyem lan bedl kanggo gaman perang ya tombak, keris lan pedhang. Ananging keris lan pedhang among bisa digawe ngadhepi mungsuh saka cedhak utawa nalikane adhep-adhepan.
Banjur tombak diwenehi garan kang rada dawa sahingga bisa kanggo ngadhepi mungsuh saka kadohan udakara sadhepa. Ananging, nggawe gaman wesi aji mono ora sambarang uwong bisa. Sebab kajaba gawe wangunan kang ed lan murih ampuhe mbutuhake sarat kang abot. Empi kang gawe keris, mbutuhake wektu kanggo tirakat utawa laku supaya amggone gawe gaman dadi ampuh lan kang nggawa bisa nduweni kaluwihan. “Dadi ora mung saderma wesi,” mangkono pratelane Rohmat Riyadi saka Paguyuban Sutresna Pusaka lan Budaya Kyai Tunggul Nogo Ponorogo.
Kajaba saka iku, wesi kang digawe gaman iku uga wesi kang pilihan ampuh. Sebab ing wesi kang digawe iku bakal nduweni kekuatan kang pilih ing tandhing. Jumbuh klawan Al Quran ing Surat Al Hadid ayat 25, … lan dak wenehake wesi ing sajerone ana kekuatan kang ampuh lan akeh manfaate mungguhe manungsa,” katrangane Rohmat kanthi kebak kayakinan. “Mula saka iku, akeh pusaka ing tanahpulo Jawa iki, kang mbiyen pusaka agemane para Sunan kang luwih wasis ing babagan agama,” Ujare Rohmat sinambi ndundohake Pusaka agemane, ya iku Kyai Sengkelat.
Miturut Rohmat Riyadi, nerangake Manawa keris Kyai sengkelat mono mbiyen kagungane  Kanjeng Sunan Kalijaga. Miturut carita wesi saka akadiyat kang gedhene among sawohe kemiri. Banjur Empu Supa mangun wesi kasebut sahingga dadi keris kang apk lan kuat. Kajaba bentuke kang apik rupane rada ana abange. Entuk keris kang apik lan ampuh dayane, Kanjeng Sunan aweh nama Kyai sengkelat. Ananging miturut Kanjeng Sunan, keris iku ora cocok yen diasta para ulama, luwih cocok menawa diagem para raja ing pulo Jawa. Mula Kanjeng Sunan banjur nitipake keris kasebut marang empu Supa supaya disimpen. Mbesok menawa ana kang cocok ngagem bakal dijupuk maneh marang Kanjeng Sunan Kalijaga.