Kamis, 31 Juli 2014

Bersih Desa Nambak, Bungkal, Kabupaten Ponorogo/ Net Nambak Village, Bungkal, Ponorogo Regency


Bersih Desa Nambak, Bungkal, Kabupaten Ponorogo
(Sumber/ Source:Anonim.2014.Asal Usule Catur.Dalam Koran Pandhawa, tanggal 2 Juli 2014.)
(Rewritten by/ Diketik kembali oleh: Dimas Erda Widyamarta.2014. please follow blog/ silahkan ikuti blog: www.ithinkeducation.blogspot.com or www.ithinkeducation.wordpress.com)
Desa Nambak kang manggon ana tlatah Kecamatan Bungkal, Ponorogo, nduweni agenda rutin tahunan ya kuwi bersih desa. Bersih desa ing Nambak tahun iku, miturute Kepala Desa Tugiman kalaksanakake ing sasi Juni. Dene bersih desa ing tahun iki kagelar maneka warna pagelaran seni, kang mujudake ungkapan rasa syukur marang Gusti Kang Paring Keslamatan lan Katentremen ing Desa Nambak. Kajaba iku uga dilaksanakake tahlilan kanggo acara ngaturake donga lan dongakake leluhure Desa.
            Bersih desa kang wus kagelar ing Nambak rikala tanggal 8 sasi Juni tahun iki uga mentasake wayang kulit kanthi dhalang Ki Sunardhi saka Pacitan, kanthi lakon Semar Mbangun Kahyangan. Kang nyanepakake menawa pemimpin desa mono, kudu siyaga mbangun desa bebarengan karo warga masyarakat. Kajaba ngrawuhake perangkat desa, lembaga desa, BPD, ketua RT lan ketua RW uga tokoh desa liyane, uga ngrawuhake Camat Bungkal Tony, lan jajaran muspika liyane.
Awit saka iku, Tugiman ngaturake matur panuwun marang sakabehane masyarakat kang wus gelem nyengkuyung anane kagiyatan bersih desa, kang kagelar kanthi sukses.